Els punts principals de la reforma de les pensions

Aquests són els principals canvis que s’introdueixen en la reforma de pensions, que es desenvoluparà gradualment entre 2013 i 2027 i que no afecta als actuals pensionistes.

Edat legal de jubilació.

 1. S’eleva per a tots els treballadors als 67 anys (des dels 65 anys actuals) i s’exigiran 37 anys de cotització (també dos més que ara) per a aconseguir el 100 % de la prestació. Aquesta pujada es fa de forma gradual en dos trams compresos entre 2013 i 2018, i 2019 i 2027. Al primer tram se sumarà un mes per any a l’edat de jubilació exigida per a cobrar tota la pensió, mentre que en el segon tram s’afegiran dos mesos per cada any. D’aquesta forma, en 2013 només s’exigiran 65 anys, en 2019 serien 65 anys i 8 mesos, i en 2027 els 67 anys.
 2. Es manté la jubilació als 65 anys per a aquells que hagen cotitzat 38 anys i 6 mesos, període amb el qual també percebran el 100 % de la pensió. L’exigència dels 38,5 anys també serà gradual; així, cada dos anys es demanaran 6 mesos més d’edat. Entre 2013 i 2014 seran necessaris 35 anys i 6 mesos, en 2015 i 2016 seran 36 anys i així successivament fins als 38 i mig. Si no s’arriba als 38 anys i 6 mesos de cotització s’aplicarà a la prestació un coeficient reductor de l’1,8 % per trimestre.
 3. Jubilació anticipada a partir dels 63 anys. Fins ara els treballadors accedien al retir a través del tràmit de l’acomiadament, però amb la reforma ho decidiran voluntàriament i necessitaran 33 anys cotitzats. Els coeficients reductors que se’ls aplicaran no podran superar el 42% del total de la pensió, davant del 40% que s’aplica ara.
 4. Jubilació anticipada per a situacions de crisis abans dels 61 anys. Serà excepcional i s’han de tenir 33 anys cotitzats
 5. Es manté la jubilació parcial als 61 anys vinculada al contracte de relleu. Per a compensar el sobrecost que suposa per a la Seguretat Social la cotització, tant del rellevador com del rellevat, augmentarà gradualment fins que l’empresa, en 2027, es faça càrrec del 100 % d’aquesta despesa.
 6. Jubilació abans dels 67 para determinats col·lectius. Podran retirar-se abans d’aqueixa edat les mares que hagen interromput la seua vida laboral per cura de fills (9 mesos per cadascun, amb un màxim de 2 anys) i els treballadors amb activitats penoses. Per a aquests últims queda pendent desenvolupar el procediment.
 7. Incentius per a allargar l’edat de jubilació. Cada any que s’allargue la retirada, tant als 65 com als 67, es millorarà la pensió un 3,5 %, fins que s’arribe a la base de cotització màxima del règim general de la Seguretat Social.

Període de còmput per a calcular la pensió.

 1. Es tindran en compte els últims 25 anys de vida laboral, enfront dels 15 actuals. Aquesta transformació també serà gradual i es cobriran totes les llacunes de cotització.
 2. Per a accedir a una pensió mínima contributiva es mantenen els 15 anys que s’exigeixen ara, que donen dret al cobrament del 50% de la prestació.
 • Per als joves que tinguen beques de formació es permetrà que les empreses cotitzen per ells, amb un màxim de dos anys.
 • Per als autònoms s’estableix que les bases mínimes de cotització cresquen, almenys, com les mitjanes del Règim General durant els pròxims 15 anys.

Font | Levante-EMV

Els punts principals de la reforma de les pensions