San Francisco

Una ciutat:

  • Ni gran ni petita, com Barcelona (bé, és més gran que Barcelona, però es deixa visitar en bicicleta)
  • A la vora de l’oceà Pacífic
  • Amb un pont molt bonic, que té molt de personal per mi
  • Envoltada de parcs naturals amb arbres mil·lenaris
  • Amb una quantitat immensa d’empreses tecnològiques
  • Bressol de grans moviments que han canviat els Estats Units
  • Amb parcs i parcs, botigues, barris xinesos, japonès i molt més

O siga, una ciutat que m’agrada.

San Francisco