Problemàtica energètica

Després d’un temps de formació sobre fonts d’energia alternatives i d’altres que no ho són, estime oportú plasmar tot allò que m’he trobat durant aquest temps i allò que he aprés. Sobre la problemàtica energètica que hi ha al món i concretament a l’Estat. Hi ha una quantitat massa gran de punts que la gent en general no té clars i prejudicis que es podrien considerar “culturals”.

Considerar que aquesta energia és bona i aquesta altra és dolenta no és un bon començament. Podríem parlar d’energies que recolzen el desenvolupament sostenible a curt, mig o llarg termini. Podríem parlar d’energies rentables també en eixos termes. També hauríem de parlar d’energies reals o en desenvolupament (en lloc d'”energies” caldria dir, “mètodes per obtindre energia”, però supose que ens entenem).

 

  1. Problemàtica energètica

Primer caldria parlar de per què cada dia necessitem més energia, quin és realment el quid de la qüestió. A nivell de ciutadans, cada dia vivim més envoltats d’aparells electrònics que consumeixen electricitat: els ordinadors, les vitros, els televisors de 100″, etc. Això suposa un augment global de necessitats d’energia energia elèctrica molt gran. Per altra part hi són les indústries que, potser no al nostre Estat, però sí a la resta del món cada dia se’n desenvolupen més sobre diferents productes per tal d’abastir un món capitalista basat en el consumisme -el món és com és i l’economia és la que és, això és un altre debat-.

Tot junt suposa que cada dia necessitem més energia per viure, això no vol dir que qui tinga més energia visca millor. Existeixen alguns estudis que parlen sobre aquesta qüestió, i tots confirmen que sí que és cert que es necessita un mínim d’energia per viure bé, però arriba un punt al qual “més energia” no suposa “viure millor”.

La producció d’energia al nostre Estat es divideix actualment (dades de 2005):

Font: Ministeri d’indústria, turisme i comerç

S’ha de tindre en compte que una cosa és la producció d’energia i una altra el consum. És a dir, nosaltres som capaços de produir energia elèctrica mitjançant centrals nuclears, eòliques, hidroelèctriques, de gas natural, etc. Però no som capaços de produir petroli, que l’importem. Per això, si parlem de “consum”, consumim energia elèctrica però també consumim energia als cotxes i altres medis que és una energia provinent del petroli (o derivats). Quant a consum final, les energies que més utilitzem són:

Font: Ministeri d’indústria, turisme i comerç

Analitzem bé aquestes dues gràfiques. La meitat de l’energia que es produeix a l’Estat Espanyol és mitjançant les energies nuclears. I un quart del total es produeix mitjançant energies renovables. En canvi, a nivell de consum veiem que la nuclear suposa un 10,3% del total i les renovables un 6%, això és degut a que no produïm tota l’energia elèctrica que necessitem i, a més a més, necessitem petroli en quantitats molt grans.

A la següent taula es pot observar l’evolució del consum elèctric a l’Estat durant els anys 2003, 2004 i 2005. Podem veure que del 2003 al 2004 hi ha un augment d’un 4,10% global i del 2004 al 2005 un augment del 2,60%. Es pot deduir sense haver de complicar-se que cada any consumim més energia.

 

Mentre que el consum d’energia per part de les indústries s’ha mantingut o inclús ha caigut, el consum a les llars de l’Estat ha augmentat prou. Cada dia les llars suposen una part més important del consum d’energia i cada vegada som més persones a l’Estat i per tant el consum augmentarà encara més.

Realment és important indagar que als nous productes electrònics que ara hi ha a totes les cases, s’ha sacrificat en general l’eficiència en pro de la potència. L’eficiència no és ni més ni menys que la relació que hi ha entre l’energia consumida i el treball que s’ha generat finalment. Per exemple, els ordinadors. Cada volta els processadors són més potents, però cada volta consumeixen més. Per què en lloc de millorar la potència no millorem que fent el mateix que feia abans consumisca menys recursos?. Microsoft Windows Vista és un gran exemple. En lloc d’haver fet una programació orientada a consumir pocs recursos, s’ha fet una programació sense tindre aquest factor com a vital importància (i en cas de que ho hagen fet, i sí hagen tingut aquest factor en consideració, quina merda de sistema operatiu aleshores).

En definitiva, les indústries no han augmentat molt el seu consum. Som nosaltres, a les nostres llars, qui hem augmentat el consum d’energia i també degut a que en pocs anys hem augmentat de 40 a 44 milions d’habitants a l’Estat.

 

Problemàtica energètica

Raons per les quals pensar-se això de l’energia termosolar a casa

L’any passat a Barcelona vaig anar a un curs molt interessant sobre energia solar -era part de la carrera-. He d’admetre que en un principi em vaig sentir decebut perquè ens van mostrar els desavantatges d’aquest tipus d’energia tant a nivell d’escalfar aigua com a nivell d’obtindre energia.

És clar que també ens van mostrar els avantatges, però és que això és molt probable que ho coneguem tots. Utilitzar aquest tipus d’energia suposa una inversió inicial important que després, una vegada instal·lat el sistema suposarà un cost molt baix de manteniment i un consum elèctric que dependrà de molts factors segons el tipus d’instal·lació, la zona del planeta, etc.

La tecnologia de les plaques solars amb el fi d’escalfar aigua no és realment complicada. És més una evolució d’uns coneixements que ja se’n tenien que una novetat. Simplement es tracta de concentrar una gran part de calor en la superfície de la placa (per exemple, amb efecte hivernacle utilitzant doble vidre) i després transmetre aquest calor a l’aigua. Per tal de que aquesta transmesa siga eficient s’utilitzen materials que siguen bons transmissors de calor i que aïllen bé el conjunt per tal d’evitar pèrdues. Considere que no és un sistema realment complicat. La part complicada és fer el sistema més eficient. Ara fa un temps vaig escriure a la wikipedia un article sobre el funcionament i l’estructura d’aquests tipus de sistemes. Podeu pegar-li un ull (encara hauré d’ampliar-lo):

Energia Termosolar

Feta la introducció, vull anar a la raó per la qual he escrit aquest article. Hi ha un avantatge important amb l’energia termosolar: l’estalvi d’aigua.

Cada vegada que obrim l’aixeta per tal d’obtindre aigua calenta, sempre es perd una quantitat en major o menor mesura d’aigua que està freda i que no volem -sobretot a l’hivern-. Doncs si en tinguérem una instal·lació termosolar a casa això no passaria. La instal·lació i el sistema permet que l’aigua calenta estiga contínuament circulant per les tuberies i, per tant, només obrir l’aixeta d’aigua calenta, obtenim aigua calenta. No perdrem ni un litre d’aigua.

I això és una qüestió que no hem de menysprear. Però, alerta, la instal·lació cal que estiga correctament configurada per tal d’ésser totalment eficient. Avui en dia per llei és obligatori instal·lar els sistemes termosolars a les noves contruccions però en molts casos les instal·lacions no estan fetes correctament (la inclinació de les plaques, materials que són dolents, etc.). M’he trobat a molta gent que m’ha expressat dues opinions: o que està molt bé i funciona perfectament o que això no funciona. La qüestió és clara, si no funciona és que la instal·lació no ha sigut correcta. Si decidim instal·lar-ne plaques solars hem d’informar-nos bé.

Cal dir que aquesta energia està subvencionada i que el preu de la instal·lació pot ésser de uns 15000€ (varia molt, això és una xifra orientativa), hi ha préstecs amb interessos especials en aquests casos, és com si compràrem un cotxe, però sense comprar-lo :P.

Raons per les quals pensar-se això de l’energia termosolar a casa